SV
Swedish Grace (sv)

Swedish Grace (sv)

Konst och design i 1920-talets Sverige

View photos from the book

SEK 395

Out of stock

Cilla Robach (red.)

Nationalmusei utställningskatalog, 689
ISBN: 9789171009111
Hard cover: 247 pages
Published: 2022
Language: swe
Epoken har kallats ”det glada 20-talet”. Världskrig och pandemi var över. Kreugerkraschen hade ännu inte inträffat. Men 1920-talet var motsättningarnas decennium. Den uppsluppna feststämningen blandades med hungersnöd, regeringskriser och hög arbetslöshet. Medborgarna ställde nya krav på frigörelse och rättigheter. Tradition och nationalistiska tongångar ställdes mot ny teknik och internationell modernism. Vardagsnära skildringar och hantverksambitioner bröts mot postkubistisk modernism och industriell massproduktion. Spänningarna märktes inom såväl bildkonst och design som film, fotokonst och dans.
Hundra år efter ”det glada 20-talet” sammanfattar Nationalmuseum epoken i en storartad utställning. I samband med utställningen ger Nationalmuseum ut en bok där utställningens kurator Cilla Robach skriver om mode och moderna kvinnor, Kalle Lind om nöjeslivet och modedrogen kokain och Per Hedström om det svenska konstlivet i Paris. Eva-Lena Karlsson skriver om transformationen av Greta Gustafsson till ikonen Greta Garbo. Övriga medverkande författare är Alice Cousin, Eva Eriksson, Bo Florin, Anna Tellgren och Cecilia Widenheim.