EN
Impressionismen och Norden

Impressionismen och Norden

Det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920

Visa bilder från boken

250 kr

Lägg i kundkorgen

Torsten Gunnarsson (red.), Per Hedström (red.)

Nationalmusei utställningskatalog, 629
ISBN: 9171006672
Inbunden: 312 sidor
Utgiven: 2002
Språk: swe

I början av 1900-talet skapades i Norden anmärkningsvärt stora samlingar av fransk impressionistisk och postimpressionistisk konst. Såväl museer som privatsamlare byggde upp samlingar som innehöll betydande verk av målare som Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gigh och Paul Cézanne. Samlingarna tillkom i ett skede då dessa konstnärers verk blivit allmänt accepterade som samlarobjekt, vilket sammanföll med en period av ekonomiskt välstånd i de nordiska länderna. Den goda ekonomin gjorde det möjligt att på kort tid bygga upp stora konstsamlingar.

Boken beskriver hur intresset för impressionismen och postimpressionismen utvecklades i Norden från början av 1870-talet och fram till dess att de stora samlingarna skapades under 1900-talets tre första decennier. Särskilt framträdande plats ges åt de kontakter som fanns mellan franska konstnärer och det nordiska konstlivet. Stort utrymme ägnas också åt det nya franska måleriets betydelse för den nordiska konsten.

Medverkande författare: Bengt von Bonsdorff, Hans Henrik Brummer, Flemming Friborg, Torsten Gunnarsson, Per Hedström, Karin Hellandsjø, Nils Messel och Peter Nørgaard Larsen.

Denna bok gavs ut i samband med utställningen ”Impressionismen och Norden. Det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920”, Nationalmuseum 25 september 2002 – 19 januari 2003 och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn 22 februari – 25 maj 2003.