EN

Art Bulletin of Nationalmuseum Volumes 24–25

Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig publikation som ges ut på engelska. Innehållet i det här dubbelnumret speglar i första hand den omfattande förvärvsverksamheten under åren 2017 och 2018.

Art Bulletins första del innehåller en rad fördjupningar kring de mest betydande förvärven i form av vetenskapliga artiklar. Den andra delen består av en redovisning av samtliga dryga tusen inköp och gåvor under åren 2017 och 2018. I slutet finns också en redovisning av tjänstemännens vetenskapliga verksamhet.

Art Bulletin ges normalt ut årligen. Det intensiva arbetet under öppningsåret 2018 medgav ingen utgivning. Därför är detta nummer, volume 24-25, ett dubbelnummer.

Förutom Wirosfonden och museets egna stiftelser är Nationalmusei Vänner den stora bidragsgivaren till de rika förvärven. Nationalmusei Vänner har också bekostat utgivningen av detta dubbelnummer.

Redaktion: Ludvig Florén, Carina Fryklund, Eva Lena Karlsson, Audrey Lebioda, Ingrid Lindell, Magnus Olausson, Martin Olin, Cilla Robach och Lidia Westerberg Olofsson
Redaktörer: Ludvig Florén, Magnus Olausson och Martin Olin
ISSN: 2001-9238

Ladda ned Art Bulletin Volume 24-25
(högupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1424339/FULLTEXT01.pdf

Ladda ned Art Bulletin Volume 24-25
(lågupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1424339/FULLTEXT02.pdf