EN

Art Bulletin of Nationalmuseum, Volume 26:2

Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig tidskrift, som ges ut på engelska. En nyhet för volym 26 är att utgivningen är uppdelad på två tillfällen. Denna, den andra delen av Art Bulletin of Nationalmuseum volym 26, speglar, liksom del 1, ett intensivt förvärvsår, med ett innehåll som spänner från äldre mästarmålningar till samtida design.

Utöver nyförvärven speglas även öppnandet av Gustavsbergs Porslinsmuseum, som är en viktig del av Nationalmuseums designsamlingar, i denna andra del av Art Bulletin volym 26. Tessinföreläsningen som år 2019 hölls av Anna Ottani Cavina, professor emerita i konstvetenskap vid universitet i Bologna finns också att ta del av. Här redovisas också samtliga förvärv under året 2019, ofta med korta kommentarer. Allt är som vanligt rikt illustrerat. I slutet finns dessutom en redovisning av tjänstemännens vetenskapliga verksamhet.

Det framgår tydligt av innehållet i dessa två nummer att, förutom Wirosfonden och museets egna stiftelser, är Nationalmusei Vänner den stora bidragsgivaren till de rika förvärven. De har också bekostat utgivningen av de båda nummer som utgör vol. 26.

Redaktion: Ludvig Florén, Carina Fryklund, Eva Lena Karlsson, Ingrid Lindell, Magnus Olausson, Martin Olin, Daniel Prytz och Cilla Robach

Redaktörer: Ludvig Florén, Magnus Olausson och Martin Olin

ISSN: 2001-9238

Download Art Bulletin Volumes 26:2
(high resolution pdf)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1529433/FULLTEXT01.pdf

Download Art Bulletin Volumes 26:2
(low resolution pdf)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1529433/FULLTEXT02.pdf