EN

Art Bulletin of Nationalmuseum, Volume 27:1

Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig tidskrift, som ges ut på engelska två gånger per år. Denna, den första delen av Art Bulletin volym 27, speglar framför allt förvärv under 2020, med ett innehåll som spänner från äldre mästarmålningar till samtida design.

Redaktion: Ludvig Florén, Carina Fryklund, Eva-Lena Karlsson, Helena Kåberg, Ingrid Lindell, Magnus Olausson, Martin Olin, Daniel Prytz och Cilla Robach

Redaktörer: Ludvig Florén, Magnus Olausson och Martin Olin Utgivningen har bekostats av Nationalmusei Väner

ISSN: 2001-9238

Ladda ned Art Bulletin Volume 27:1
(högupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1612840/FULLTEXT03.pdf

Ladda ned Art Bulletin Volume 27:1
(lågupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1612840/FULLTEXT04.pdf