EN

Art Bulletin of Nationalmuseum, Volume 27:2

Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig tidskrift, som ges ut på engelska två gånger per år med ett innehåll som spänner från äldre mästarmålningar till samtida design. Denna, den andra delen av Art Bulletin volym 27, fokuserar framför allt på nyförvärv under 2020.

Art Bulletin publiceras genom DiVA (ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer). Du når den också via länkarna här nedan. Du kan öppna, eller ladda ner publikationen i dess helhet, eller artiklarna var för sig.

Download Art Bulletin Volumes 27:2
(high resolution pdf)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1656595/FULLTEXT01.pdf

Download Art Bulletin Volumes 27:2
(low resolution pdf)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1656595/FULLTEXT02.pdf