EN
Passioner

Passioner

Visa bilder från boken

75 kr

Lägg i kundkorgen

Karin Sidén (red.), Janna Herder (red.)

Nationalmusei utställningskatalog, 16
ISBN: 9789171008329
Häftad: 312 sidor
Utgiven: 2012
Språk: swe
Känslor har skildrats i den västerländska konsten alltsedan antikens dagar. Med mimik, gestik och kroppsspråk till sin hjälp har konstnärer tolkat och förmedlat känslor som sorg, lidande, vemod och ömhet i sina verk. I en vilja att kommunicera och begripliggöra känslolivet skapade den franske hovmålaren Charles Le Brun (1619-1690) ett slags ”mallar” för olika känslouttryck i ”Caractères des Passions” vilka användes av konstnärer som en inspirationskälla ända in på det tidiga 1800-talet. En motsvarande ambition att förtydliga det undflyende, svårtolkade känslolivet återfinns inom fysionomiken där föreställningen fanns att det är möjligt att utläsa en människas inre egenskaper via hennes utseende. Paralleller återfinns även under förmodern tid mellan konst, musik och teater i förmedlandet av människans känslouttryck. Claudio Monteverdi (1567-1643) skapade en ”affektlära” i syfte att vägleda musiker och kompositörer, medan skådespelare tillägnades särskilda handböcker i konsten att gestalta känslor genom gestik, mimik och kroppsspråk.

Boken ”Passioner” anlägger ett tvärvetenskapligt perspektiv på ämnet ”känslor i konsten”, där äldre och samtida föreställningar bryts inom konst, filosofi, idé- och lärdomshistoria, historia, psykologi, medicinhistoria, fysionomik och neurovetenskap.

Medverkande författare: Berndt Arell, Lars Berglund, Lena Johannesson, Karin Johannisson, Jonas Liliequist, Martin Olin, Karin Sidén, Sven-Olov Wallenstein och Arne Öhman.

CD-skiva med 11 av Claudio Monteverdis madrigaler ingår i boken (musiken utgiven i samarbete med Naxos Sweden AB).

Denna bok gavs ut i samband med utställningen ”Passioner – konst och känslor genom fem sekler”, Nationalmuseum 8 mars – 12 augusti 2012.