EN

Om eddy.se

eddy.se ab har Nationalmuseums uppdrag att marknadsföra, sälja och distribuera deras publikationer.

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor eller synpunkter:

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby

Besöksadress:
Specksrum 5
621 55 Visby

Telefon 0498-253900

E-post order: order@bokorder.se

Frågor om fakturor och betalningar: ekonomi@eddy.se