SV
Förvandlingskonst

Förvandlingskonst

Ovidius Metamorfoser

38 kr SEK 75

Add to cart

Börje Magnusson

Nationalmusei årsbok, 53
ISBN: 9789171007667
Hard cover: 190 pages
Published: 2007
Language: swe
Den romerska skalden Ovidius berättelse om den antika mytologins gudar och hjältar skrevs vid tiden för Kristi födelse. Förvandlingar är verkets ledmotiv, gudarna byter gestalt och dödliga blir förvandlade.

Detta genialt berättartekniska grepp förenas med drastisk humor och patos, och boken har blivit ett av de mest lästa verken från antiken.

För konstnärer och författare blev det en viktig uppslagsbok och inspirationskälla, för oss är den på en gång stor underhållning och en hjälp att förstå gångna århundradens konst. I föreliggande bok presenteras författaren och verket, dess innehåll refereras utförligt och illustreras med kända konstnärers tolkningar.