SV

News

Trädgården

Konst och natur under sex sekler

395 kr SEK 450

Mahogny i sträng stil

Nyklassicismens första mahognymöbler och relationen till Sverige

120 kr SEK 175

Giorgio Vasari The Book of Drawings

The fate of a mythical collection

350 kr SEK 425

Statens porträttsamling

Nationens minne under sex sekel

395 kr SEK 455

The Swedish National Portrait Gallery

A nation´s Memory over six centuries

395 kr SEK 455

Swedish Grace (eng)

Art and design in 1920s Sweden

SEK 395

Swedish Grace (sv)

Konst och design i 1920-talets Sverige

SEK 395

Miniatyrmåleri i Nationalmuseum

En samling i världsformat

SEK 485

Italian Architectural drawings

from the Cronstedt Collection Nationalmuseum, Stockholm

SEK 595

Arkadien

Ett förlorat paradis

SEK 245