EN

Art Bulletin Volume 23

Art Bulletin är en konstvetenskaplig skrift som ges ut på engelska en gång per år. Art Bulletin lyfter fram betydande nyförvärv och belyser Nationalmuseums samlingar genom vetenskapliga artiklar. Författarna är i huvudsak verksamma vid Nationalmuseum.

Art Bulletin var ursprungligen en tryckt publikation men sedan 2014 ges den ut i ett digitalt format, fritt tillgänglig på nätet. Att göra Art Bulletin digital är ett led i Nationalmuseums strävan att verka för Open Access och fri tillgång till vetenskaplig information.

I sin nuvarande digitala form är Art Bulletin kostnadsfri och publiceras genom DiVA* men kan enkelt laddas ned från denna sida.

* DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer.

Redaktion: Janna Herder, Linda Hinners, Merit Laine, Munther, Magnus Olausson, Martin Olin, Maria Perers and Lidia Westerberg Olofsson

Redaktörer: Ludvig Florén och Magnus Olausson

ISSN: 2001-9238

Ladda ned Art Bulletin Volume 23
(högupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1169128/FULLTEXT03.pdf

Ladda ned Art Bulletin Volume 23
(lågupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1169128/FULLTEXT01.pdf