EN

Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm

OM ART BULLETIN

Art Bulletin är en konstvetenskaplig skrift som ges ut på engelska en gång per år. Art Bulletin lyfter fram betydande nyförvärv, belyser Nationalmuseums samlingar genom vetenskapliga artiklar och beskriver museets utställningsverksamhet. Författarna är i huvudsak verksamma vid Nationalmuseum.

Art Bulletin var ursprungligen en tryckt publikation men sedan 2014 ges den ut i ett digitalt format, fritt tillgänglig på nätet. Att göra Art Bulletin digital är ett led i Nationalmuseums strävan att verka för Open Access och fri tillgång till vetenskaplig information.

I sin nuvarande digitala form är Art Bulletin kostnadsfri och publiceras genom DiVA* men kan enkelt laddas ned från denna sida.

* DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer.Tryckta volymer