EN

Art Bulletin of Nationalmuseum, Volume 26:1

Art Bulletin of Nationalmuseum är en konstvetenskaplig tidskrift, som ges ut på engelska. En nyhet i år, 2020, är att utgivningen av volym 26 är uppdelad på två tillfällen. Denna, den första delen av tidskriften, innehåller en rad fördjupningar kring de mest betydande förvärven under 2019 i form av vetenskapliga artiklar.

Tyngdpunkten bland ämnena till de första fjorton artiklarna ligger på förvärven av äldre mästare i 1600-tal, 1700- och 1800-talens bildkonst samt äldre konsthantverk. De speglar både samlingshistoria och viktiga konstnärskap i den äldre europeiska bildkonsten. Även om artiklarna i första hand är skrivna av museets konstvetenskapliga personal finns här också internationella kollegor och specialister representerade såsom Michael Yonan, Professor of Art History, University of California, Davis. Han har i sin artikel tolkat Martin van Meytens’ porträtt av hovjuveleraren Johann Michael von Grosser i Nationalmuseum.

Den andra delen av Art Bulletin of Nationalmuseum (volume 26:2) är planerad för publicering senare.

Det framgår tydligt av innehållet i dessa två nummer, 26:1 och 26:2, att, förutom Wirosfonden och museets egna stiftelser, är Nationalmusei Vänner den stora bidragsgivaren till de rika förvärven. De har också bekostat utgivningen av de båda nummer som utgör vol. 26.

Redaktion: Ludvig Florén, Carina Fryklund, Eva Lena Karlsson, Ingrid Lindell, Magnus Olausson, Martin Olin, Daniel Prytz och Cilla Robach

Redaktörer: Ludvig Florén, Magnus Olausson och Martin Olin

ISSN: 2001-9238

Ladda ned Art Bulletin Volume 26:1
(högupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474655/FULLTEXT01.pdf

Ladda ned Art Bulletin Volume 26:1
(lågupplöst version)
http://nationalmuseum.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474655/FULLTEXT02.pdf